جستجو

قرارداد و قوانین و مقررات

 

قوانین و مقررات زیر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، و با تابعیت از کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و آیین نامه های مربوطه و قانون جرایم رایانه ای به صورت خاص، از تاریخ دریافت ایمیل و ثبت کد فعالسازی از سوی کاربر(مالک مشخصات ثبت شده در وب سایت) در سایت gift2playبه رسمیت قانونی خواهد رسیدقوانین حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قوانین از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود. 

اصطلاحاتی که در این قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است: 

وب سایت : وب سایت خدمات پرداخت گیفت2پلی در ایران مدیریت شده و تابع کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون جرایم رایانه ای و تجارت الکترونیک و قانون حمایت حقوق مصرف کننده به صورت خاص در حال فعالیت است . 

فروشگاه اینترنتی: وب سایت با آدرس اینترنتی http://gift2play.com/ می باشد که یک زیرساخت آنلاین است که در در زمینه آموزش، تحقیق، ارائه اطلاعات مفید و فروش محصولات ارز دیجیتال فعالیت دارد. کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به وب سایت می باشد. 

کاربر یا کاربرانشخصی حقیقی  است که از طریق اینترنت به وب سایت خدمات پرداخت gift2play.com متصل و از خدمات آن بهرمند می شود. 

حساب کاربریحسابی است که کاربر (خریداربرای استفاده از خدمات وب سایت ایجاد کرده‌اند که متصل به وب سایت gift2play.com است . 

خریدارکاربر یا متقاضی خرید خدمات پرداخت gift2play.com شخصی است که عضو و کاربر از طریق وب سایت ثبت سفارش یا هرگونه استفاده از خدمات ارز دیجیتال را انجام می دهد. 

شناسه کاربری : شناسه کاربری شماره موبایل فرد خریدار است که پس تایید آن و احراز هویت خریدار خدمات و محصولات سایت به وی تحویل داده می شود . 

اطلاعات محرمانهاطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار وب سایت gift2play.com  قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات  gift2play.com  در اختیار وب سایت قرار داده می‌شود . مانند (هویت و شماره های تماس کاربران) . 

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها به صورت عام و قانون جرایم رایانه ای و تجارت الکترونیک و قانون حقوق مصرف کننده به صورت خاص و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد است . 

اکانت و حساب اجاره ای : حساب بانکی یا اکانت کاربری ای را می گویند که فرد متقاضی خدمات و محصولات وب سایت را برای اشخاص دیگر با وجوهی که توسط شخص ثالث به وی پرداخت می‌شود در قبال درصدی کارمزد خدمات و محصولات وب سایت را درخواست می نماید . gift2play  می تواند حساب کاربری فرد مجرم و خاطی را مسدود و وی را به محاکم صالحه قانونی معرفی نماید.قابل توجه میباشد که اجاره دادن حساب بانکی و اکانت کاربری خود به اشخاص ثالث از نظر قانون جرم و معاونت در جرم محسوب می شود . لذا کاربر متعهد شده که وجوه واریزی به وب سایت متعلق به خود بوده و خرید برای اشخاص دیگر نمی باشد و درصورت اثبات آن تمامی تبعات قانونی آن برعهده کاربر می باشد و مسئولیت آنرا میپذیرد. 

احراز هویت مشتریان :.وب سایت بدون تایید هویت افراد هیچ گونه خدماتی به اشخاص و نهادها و شرکت ها ارائه نخواهد داد. احراز هویت : براساس تکلیفی که قوانین مطروحه جمهوری اسلامی علی الخصوص قوانین جرایم رایانه ای و تجارت الکترونیک و .... بر عهده فروشندگان فضای مجازی قرار داده است وب سایت خود را ملزم به احراز هویت متقاضیان خود در هر خرید و فروش می داند مراحل احراز هویت بدین شرح است : 

الف - ارسال تصویر کارت ملی شخص پرداخت کننده به صورت سلفی (خریدارکاربر) 

ب – وارد کردن کارت بانکی که خریدار (کاربر) قصد پرداخت از آن را دارد در سامانه.. 

پ – ارایه شماره همراه خریدار که باید طی ارسال کد مخابراتی مراتب صحت سیم کارت تایید گردد . 

 

 

اینمتنقرارداد بین سایت اینترنتی    gift2play.com و هر کاربری است به نحوی از خدمات مختلف سایت استفاده می کند. در این قرارداد حقوق سایت  gift2play.com و شرایط استفاده از آن و حقوق کاربر قید شده است. کاربر سایت  gift2play.com باید این قوانین را به طور کامل بخواند و بفهمد و بپذیرد. این حق برای سایت  gift2play.com  محفوظاستکهدرهرزمانکهبخواهدمفاداینقراردادراتغییردهد.  

استفاده از هرگونه امکانات  gift2play.com ثبت نام - خرید - فروش و هر گونه امکانات دیگر به این معنی است که شما مفاد این قرارداد را کاملا خوانده و فهمیده و قبول کرده اید. اگر با مفاد این قرارداد موافق نیستید حق استفاده از امکانات  gift2play.com را ندارید.  

 

طرفین قرارداد سایت اینترنتی gift2play.com به عنوان دهنده ی خدمات و کاربر سایت به عنوان گیرنده ی خدمات می باشند.  

کاربر می پذیرد که مالک قانونی وجوه و حساب هایی است که وی در هر سفارش به هر نحو چه برای پرداخت و چه برای دریافت از آنها استفاده کرده است.  

اطلاعاتی که کاربر در خلال سفارش یا ثبت نام در سایت وارد کرده است کاملا محفوظ خواهد ماند و به هیچ شخص ثالثی ارائه نخواهد شد مگر با نامه ی قضایی و یا درخواست کتبی پلیس محترم فتای جمهوری اسلامی ایران. 
   

این حق برای gift2play.com محفوظ است که هر گونه اطلاعات لازم برایاحراز هویترا قبل از تکمیل سفارش از کاربر بخواهد تا مطمئن شود که قوانین به درستی رعایت شده است.  

در این حال تااحراز هویتکامل به عمل نیامده است عودت وجوه کاربر امکانپذیر نخواهد بود و چنانچه کاربر نتواند مدارک هویتی لازم خود را از قبیلشمارهتلفنثابتوتصویر کارت ملییاشناسنامهارائه نماید و یا مدارک وی دارای خدشه باشند، این حق برای gift2play.com محفوظ خواهد بود که سفارش کاربر را انجام ندهد و عودت وجه ارسالی وی را موکول به ارسال مدارک کامل نماید.  
تراکنش هایی که توسط gift2play.com در خلال انجام سفارشات انجام می شود غیر قابل بازگشت هستند و تابع قوانین سیستم هرارز الکترونیکیمربوط به تراکنش انجام شده می باشند. کاربر می پذیرد که اطلاعات لازم در طی سفارش را با دقت وارد کرده است و کلیه ی مسئولیت مربوط به اشتباه وارد کردن اطلاعات در خلال سفارش با خود وی است و gift2play.com هیچ مسئولیتی راجع به سفارش انجام شده ای که اطلاعات اشتباه داشته و موجب زیان کاربر شده نمی پذیرد.  

کاربر موظف است هنگام خرید از ما، ازکارت بانکی که به نام خودشاست،عملیاتپرداختراانجامدهد. درغیراینصورتوجهپرداختیبهحسابمبدابرگشتدادهمیشود .  

در صورت هرگونه تخلف از سوی کاربر اعم از استفاده از حساب های هکی، مشخص نبودن منبع پول، پولشویی و ... که قصد فریب سایت را دارد،سایت  حق خود می داند حساب کاربر را معلق و به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد.  

قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار اشخاص دیگر در صورت محرز شدن، موجب اخراج کاربر از سایت می شود و عواقب ناشی از این امر بر عهده کاربر احراز هویت شده می باشد.  

کاربر می پذیرد که منبع و مقصد کلیه ی ارزهای الکترونیکی و غیر الکترونیکی ارائه شده توسط وی در تراکنش هایسایتاکسچنجرکاملاقانونیومطابقباقوانینبینالمللیومقرراتجمهوریاسلامیایرانباشند 

در صورت بروز هرگونه اختلال در خریدچنانچه اختلال از طرف وب سایت gift2play.com باشد وجوه واریزی از طرف پرداختکننده ظرف مدت ۳ روز کاری به همان حسابیکه وجه پرداخت شده است عودت خواهد شد.  
   

ارائه خدمات فقط به کاربرانی که حساب کاربری خود فعال و وریفای کرده باشند امکان پذیر است ، به این معنی که پس از ثبت نام ، کاربری می بایست اطلاعات مربوط به تایید هویت خود را همچون ،شماره تلفن همراه ، تلفنثابتوتصویرکارتملیوکارتپرداختیدرپنلکاربریخودارسالنماید ، واحداحراز هویت gift2play.com پسازتاییداطلاعات ، حسابکاربررافعالخواهدنمودو پس از آن کاربر قادر به استفاده از خدمات سامانه خواهد بود.  

ارائه کلیه خدمات این وب سایت تنها در چارچوبقوانین جمهوری اسلامی ایرانبوده و مسئولیت هرگونه سو استفاده از خدمات این سامانه بر عهده کاربر می باشد 

کاربر می بایست در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود دقت لازم را داشته باشد و از قرار دادن آن در اختیار سایرین خودداری نمایید، چرا که مسئولیت هرگونه سو استفاده احتمالی از حساب کاربری شما نظیر خرید با کارت های سرقتی و یا تخلفات مالی بر عهده کاربر می باشد 

وبسایت gift2play.com مدارک واطلاعات هویتیشمارانزدخود محفوظ نگه می دارد و تنها در صورت ارتکاب به تخلفاتی چون، خرید با کارت سرقتی، استفاده از خدمات سایت در راستایخلاف قوانین جمهوری اسلامی ایرانو کلاهبرداری در پاسخ استعلام، در اختیار مراجع قضایی و ذی صلاح می گذارد.  

هرگونه تراکنش در gift2play.com میبایست منطبق با مشخصات کارت پرداخت کننده در gift2play.com باشدوکاربرحقنداردازکارتیاحسابسایرافراداقدامبهثبتسفارشنمایدودرصورتتخلفمبلغپرداختیتازماندرخواستصاحباصلیکارتباحساببلوکهخواهدشد.  

هر مشتری تنها مجاز به داشتن یک حساب کاربری در gift2play.com  است و در صورت مشاهده تعدد حساب، دسترسی کاربر قطع خواهد شد.  
   

مسئولیت درج اطلاعات اشتباه و یا ناقص به هنگام ثبت سفارش بر عهده کاربر می باشد و عدم تطابق مورد درخواستی با نیازمندی کاربر بر عهده فرد سفارش دهنده است.  
   

سفارشات می بایست از اینترنت اصلی کاربر صورت پذیرد و کلیه سفارشات انجام شده به واسطه ابزارهای تغییر ای پی نیازمند بازبینی وتائید هویتمجدد کاربر خواهد بود 

ثبت سفارش و استفاده از خدمات gift2play.com به منزله مطالعه و پذیرفتن کامل شرایط استفاده از خدمات این سامانه می باشد ، این قوانین همواره بروی وب سایت gift2play.com قرار دارند و در صورت تغییر به صورت لحظه ای بروی وب سایت بروزرسانی خواهد شد و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.  

وبسایت جز انجام سفارش با نرخ معین شده در سفارش هیچ گونه مسئولیت دیگری در قبال کاربر به هیچ نحو و به هیچ صورت ندارد.  

هر گونه پیامدهای مالیاتی ناشی از تراکنش های کاربر با gift2play.com  به عهده ی خود کاربر خواهد بود وسایتهیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.  

چنانچه کاربر اقدام به خرید با کارت شتابی نماید که مالک آن نیست و این موضوع مشخص گردد حساب کاربری وی به مدت 24 ساعت مسدود خواهد گردید و در 

صورت تکرار این کار مسدودی همیشگی خواهد بود و مبلغ ریالی سفارش به کارت پرداخت کننده عودت خواهد گردید و در صورت محرز شدن هرگونه سوءاستفاده یا کلاهبرداری، مشخصات هویتی کاربر خاطی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد، همچنین در صورت عودت وجه ریالی کارمزد انتقال وجه به اضافه یک درصد مبلغ سفارش از آن کسر و مابقی عودت می گردد، در هر حال کاربر باید ارقام کامل کارت را به پشتیبانی اعلام کند.  

سایت گیف2پلی ارائه خدمات به سایتهای مرتبط باشرط بندی وقمار، تبلیغات کلیکی وخرید وی پی ان معذور می باشد.  

سایتبههیچعنواندرخریدوفروشدلاروسایرارزهایمرتبطباصرافیهاورودنمیکند.  
   

سایت ما از ارائه خدمات به اشخاص با هویت پنهان معذور است.  

- پس از اتمام خرید محصول , محل و مکان و زمان و نحوه استفاده از محصول بر عهده کاربر می باشد.  
  به کاربران زیر 18 سال هیچگونه خدماتی ارایه نمیشود 

کاربر با مطالعه دقیق کلیه موارد این قرار داد موافقت خود را با تمام موارد آن اعلام می دارد و هر زمان تخلفی برای سایت  اثبات شد سایت می تواند حساب کاربری کاربر را مسدود و کلیه مدارک کاربر را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد